English / Česky

Výsledky šetření za rok 2000

 

Obsah

Podnikatelská a nepodnikatelská sféra:4. čtvrtletí 2000

Podnikatelská a nepodnikatelská sféra - 4. čtvrtletí 2000

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 27. 3. 2001
ČR Celkem
[1] Tabulka V5 - hodinový výdělek podle zaměstnání a podskupin zaměstnání KZAM-R. Na rozdíl od publikace (zveřejňující jen podskupiny zaměstnání zastoupené minimálně 1 % z hlavní třídy KZAM-R) obsahuje všechny publikovatelné podskupiny zaměstnání KZAM-R.
[2] Tabulka M5 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin zaměstnání a zaměstnání KZAM-R. Na rozdíl od publikace (zveřejňující jen podskupiny zaměstnání zastoupené minimálně 1 % z hlavní třídy KZAM-R) obsahuje všechny publikovatelné podskupiny zaměstnání KZAM-R.