English / Česky
Výsledky šetření  > >Časové řady

Časové řady

Pro snadnější orientaci ve výsledcích doporučujeme seznámit se především s definicemi jednotlivých sfér, popisem hlavních ukazatelů a odlišnostmi v publikacích daných rozdílnou periodicitou zjišťování údajů. Vše naleznete v Metodice nebo v publikacích ISPV ve formátu PDF.

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)
Časové řady za 2002 - 2023