English / Česky
Výsledky šetření  > >Aktuální

Aktuální výsledky šetření

Pro snadnější orientaci ve výsledcích doporučujeme seznámit se především s definicemi jednotlivých sfér, popisem hlavních ukazatelů a odlišnostmi v publikacích daných rozdílnou periodicitou zjišťování údajů. Vše naleznete v Metodice nebo v publikacích ISPV ve formátu PDF.

Revidované výsledky
Při vkládání aktuálních výsledků se také vyměňují soubory v archivu daného čtvrtletí minulého roku za soubory s revidovanými hodnotami.

Výsledky na stránkách www.ispv.cz jsou zveřejňovány v 13,00 hod.

Obsah

Čtvrtletní výsledky:1. čtvrtletí 2021

Čtvrtletní výsledky - 1. čtvrtletí 2021

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 09. 6. 2021
ČR Celkem