English / Česky
Výsledky šetření  > >Aktuální

Aktuální výsledky šetření

Pro snadnější orientaci ve výsledcích doporučujeme seznámit se především s definicemi jednotlivých sfér, popisem hlavních ukazatelů a odlišnostmi v publikacích daných rozdílnou periodicitou zjišťování údajů. Vše naleznete v Metodice nebo v publikacích ISPV ve formátu PDF.

Revidované výsledky
Při vkládání aktuálních výsledků se také vyměňují soubory v archivu daného čtvrtletí minulého roku za soubory s revidovanými hodnotami.

Výsledky na stránkách www.ispv.cz jsou zveřejňovány v 13,00 hod.

Obsah

Čtvrtletní výsledky:1. čtvrtletí 2018,  2. čtvrtletí 2018
Mzdová sféra ČR:1. pololetí 2018
Platová sféra ČR:1. pololetí 2018

Čtvrtletní výsledky - 1. čtvrtletí 2018

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 20. 6. 2018
ČR Celkem