English / Česky

Pro snadnější orientaci ve výsledcích doporučujeme seznámit se především s definicemi jednotlivých sfér, popisem hlavních ukazatelů a odlišnostmi v publikacích daných rozdílnou periodicitou zjišťování údajů. Vše naleznete v Metodice nebo v publikacích ISPV ve formátu PDF.

Obsah

Čtvrtletní výsledky:1. čtvrtletí 2011,  2. čtvrtletí 2011,  3. čtvrtletí 2011,  4. čtvrtletí 2011
Mzdová sféra ČR:1. pololetí 2011,   rok 2011
Platová sféra ČR:1. pololetí 2011,   rok 2011

Mzdová sféra ČR - rok 2011

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 26. 3. 2013
ČR Celkem
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.
[2] Sektorové výstupy - obsahují výstupy (mzdy a její složky) za specifická zaměstnání v daném sektoru podle CZ-NACE.
Regionální statistika ceny práce
Výsledky ke dni 26. 3. 2013
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Platová sféra ČR - rok 2011

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 26. 3. 2013
ČR Celkem
[1] Tabulka M8 - hrubý měsíční plat a jeho složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.
Regionální statistika ceny práce
Výsledky ke dni 26. 3. 2013
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Čtvrtletní výsledky - 4. čtvrtletí 2011

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 26. 3. 2013
ČR Celkem, Mzdová sféra ČR, Platová sféra ČR

Čtvrtletní výsledky - 3. čtvrtletí 2011

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 12. 12. 2012
ČR Celkem, Mzdová sféra ČR, Platová sféra ČR

Mzdová sféra ČR - 1. pololetí 2011

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 21. 11. 2012
Mzdová sféra ČR
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.

Platová sféra ČR - 1. pololetí 2011

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 21. 11. 2012
Platová sféra ČR
[1] Tabulka M8 - hrubá měsíční mzda a její složky, diferenciace, placená doba podle podskupin a kategorií zaměstnání CZ-ISCO. Na rozdíl od publikace obsahuje všechny publikovatelné podskupiny a kategorie zaměstnání CZ-ISCO.

Čtvrtletní výsledky - 2. čtvrtletí 2011

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 21. 11. 2012
ČR Celkem, Mzdová sféra ČR, Platová sféra ČR

Čtvrtletní výsledky - 1. čtvrtletí 2011

Informační systém o průměrném výdělku
Výsledky ke dni 21. 11. 2012
ČR Celkem, Mzdová sféra ČR, Platová sféra ČR