English / Česky
ISPV aktuálně

ISPV aktuálně

Zveřejněny výsledky ISPV za 4. čtvrtletí 2018

21.03.2019

     Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2018 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 výše 29 506 Kč. Ve 4. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 35 040 Kč, a zvýšila se tak o 7,7 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 4. čtvrtletí 2018 výše 35 097 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 6,0 % na 37 035 Kč.

Finanční motivace respondentů

05.02.2019

Od ledna 2019 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) sbírá prostřednictvím položky OBORVZD za každého zaměstnance se středním a vyšším vzděláním údaje o oboru nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD). Data získaná pomocí této položky budou využívána k získání přehledu o struktuře zaměstnanců ČR podle jejich oboru vzdělání a k vybudování dlouhodobě udržitelného systému predikcí trhu práce, který buduje MPSV v rámci projektu „Predikce trhu práce – KOMPAS“. Cílem tohoto projektu je monitorovat stávající a predikovat budoucí trendy zaměstnanosti a potřeby českého trhu práce jak na národní úrovni, tak na úrovni jednotlivých krajů ČR.
Garant projektu si je vědom toho, že zadávání nové položky zabere zadavatelům více času, než tomu při vyplňování výkazů bylo doposud. Respondenti ISPV proto mají možnost požádat o finanční motivaci respondentů (FMR) za správně vyplněnou položku OBORVZD.
Podmínky

Zveřejněny výsledky ISPV za 3. čtvrtletí 2018

14.12.2018

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2018 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2018 výše 27 660 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 32 474 Kč, a zvýšila se tak o 7,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 3. čtvrtletí 2018 výše 32 799 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 12,2 % na 34 357 Kč.

Oznámení o výpadku Aplikace VÝBĚR OBORU VZDĚLÁNÍ dne 27.12.2018

10.12.2018

Z důvodu plánované odstávky elektrické energie nebude po celý den 27.12.2018 v provozu Aplikace VÝBĚR OBORU VZDĚLÁNÍ na www.obory-vzdelani.cz a nebudou v provozu ani stránky www.ispv.cz, tzn. nebude možné pracovat s Internetovým kontrolním programem (www.ispv.cz/ikp).

Aktuální informace k seminářům

21.11.2018

Pro respondenty ISPV byly připraveny informační semináře k problematice správného vyplnění položky Obor nejvyššího dosaženého vzdělání v Praze, Brně a Ostravě. O jejich konání byli informováni e-mailovou zprávou. Účast na semináři je možná pouze na základě registrace předem. Z kapacitních důvodů dochází ke změnám v původně ohlášených místech a časech konání seminářů. Registrovaní účastníci budou o novém místě a čase semináře konání informováni mailem.

Pro naplňování položky OBORVZD byla vytvořena internetová aplikace „Výběr oboru vzdělání“

14.11.2018

V souvislosti s naplňováním položky „Obor vzdělání“ (OBORVZD) ve větě o pracovních poměrech v ISPV je na adrese https://www.obory-vzdelani.cz/ k dispozici internetová aplikace „Výběr oboru vzdělání“.  Aplikace slouží k vytvoření kódu, který se bude v položce OBORVZD poprvé sbírat v datech ISPV za 4.čtvrtletí 2018.  Aplikace obsahuje všechny potřebné číselníky.

Zveřejněny výsledky ISPV za 2. čtvrtletí 2018

25.09.2018

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2018 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 2. čtvrtletí 2018 výše 27 614 Kč. Ve 2. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 33 290 Kč, a zvýšila se tak o 8,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře ve 2. čtvrtletí 2018 výše 32 105 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 13,4 % na 34 555 Kč.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2018

19.06.2018

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2018 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2018 výše 26 261 Kč.  V 1. čtvrtletí 2018 činila průměrná hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře 31 963 Kč, a zvýšila se tak o 7,3 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu dosáhl v platové sféře v 1. čtvrtletí 2018 výše 30 623 Kč. Průměrný hrubý měsíční plat v platové sféře ve sledovaném období meziročně vzrostl o 14,2 % na 32 725 Kč.

Informace o sběru položky OBORVZD

11.06.2018

Sdělení MPSV - omezení rozsahu šetřených údajů v ISPV za 1. pololetí 2018 (položka obor vzdělání)

Zobrazeny výsledky 31 - 40 (z 109)
 první  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  poslední