English / Česky
ISPV aktuálně

ISPV aktuálně

Zaměstnanecké výhody byly v roce 2010 poskytovány nejčastěji v peněžnictví a pojišťovnictví

01.11.2011

Šetření podnikových kolektivních smluv, vycházející z Informačního systému o pracovních podmínkách v gesci MPSV ČR, ukázalo, že v roce 2010 byl v podnikatelské sféře nejčastějším benefitem příspěvek na stravování. Další informace o zaměstnaneckých výhodách, které byly sjednány v kolektivních smlouvách na rok 2010, naleznete v komentáři.

V roce 2011 byli na území ČR nejhůře placenými cizinci Ukrajinci

20.10.2011

Výsledky Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) ukázaly, že Ukrajinci byli v 1. pololetí 2011 nejhůře placenými cizinci na území České republiky. Další informace o vývoji odměňování podle státního občanství jednotlivých zaměstnanců v 1. pololetí 2011 naleznete v komentáři.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2011

23.09.2011

V 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, v platové sféře došlo ke snížení platů. Ve mzdové sféře činil medián hrubé měsíční mzdy 20 085 Kč, a zvýšil se tak o 2,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu ve sledovaném období meziročně poklesl o 0,1 % na 23 196 Kč.

Hlavní změny ISPV od roku 2011

23.09.2011

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV), spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, zjišťuje výdělkovou úroveň v České republice. V roce 2011 došlo v ISPV k několika zásadním změnám.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. čtvrtletí 2011

30.06.2011

V 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře, v platové sféře došlo ke snížení platů. Ve mzdové sféře činil medián hrubé měsíční mzdy 19 303 Kč. V platové sféře dosáhl ve sledovaném období medián hrubého měsíčního platu 22 263 Kč.

Nová verze Lokálního pořizovacího programu ISPV 2011

06.04.2011

Pro respondenty šetření ISPV byla spuštěna nová verze Lokálního pořizovacího programu (LPP) ISPV 2011. Do nové verze LPP byla zapracována jak nová struktura vstupních dat (S2011), tak nejaktuálnější sada kontrol.

Nová verze Internetového kontrolního programu ISPV 2011

31.03.2011

Nová verze IKP respektuje změnu periodicity sběru údajů o pracovních poměrech, zohledňuje novou strukturu vstupních dat (S2011) a používá nejaktuálnější sadu kontrol.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1.- 4. čtvrtletí 2010

14.03.2011

V podnikatelské sféře vzrostl v roce 2010 medián hrubé měsíční mzdy meziročně o 2,3 % a dosáhl výše 22 207 Kč. V nepodnikatelské sféře činil v roce 2010 medián hrubého měsíčního platu 24 026 Kč. Výsledky za nepodnikatelskou sféru ukázaly, že zde došlo ve srovnání s podnikatelskou sférou k meziročnímu poklesu platů, a to o 0,6 %. Pokles mediánu hrubého měsíčního platu byl v nepodnikatelské sféře způsoben především meziročním poklesem odměn.

Zveřejněny výsledky kolektivního vyjednávání za rok 2010

26.01.2011

Výsledky šetření podnikových kolektivních smluv (PKS) v roce 2010 ukázaly, že v podnikatelské sféře vedla ekonomická krize stejně jako v loňském roce k poklesu dynamiky zvyšování minimálních měsíčních mzdových tarifů.

Data za 4. čtvrtletí 2010 odevzdejte do 25. ledna

30.12.2010

Upozorňujeme respondenty, aby data za 4. čtvrtletí zasílali do 25. ledna 2011. Podrobnosti naleznete v Metodickém pokynu.

Zobrazeny výsledky 81 - 90 (z 109)
 první  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  poslední