English / Česky
ISPV aktuálně

ISPV aktuálně

Ve 3. čtvrtletí 2012 rostly mzdy i platy

13.12.2012

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2012 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2012 výše 21 184 Kč.

Během krize klesly mzdy nejvíce v kraji Vysočina

10.10.2012

Ekonomická krize se projevila ve mzdové sféře plně v roce 2009, kdy došlo k poklesu mezd. V tomto roce se snížila i odpracovaná doba a objem práce přesčas. V roce 2010 došlo z hlediska odpracované doby a přesčasu k oživení.

Zveřejněny výsledky ISPV za 1. pololetí 2012

24.09.2012

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2012 vzrostly výdělky ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. pololetí 2012 výše 20 856 Kč, a zvýšil se tak o 2,5 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu se ve sledovaném období meziročně zvýšil o 2,2 % na 23 624 Kč.

V 1. čtvrtletí 2012 rostly mzdy i platy

20.06.2012

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2012 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v 1. čtvrtletí 2012 výše 20 273 Kč.

Upozornění!

01.06.2012

Upozorňujeme, že ve vstupních datech za 1. pololetí 2012 za jednotlivé pracovní poměry již není položka ZAMEST.

Zveřejněny výsledky ISPV za rok 2011

23.03.2012

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v roce 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře v roce 2011 výše 21 015 Kč, a zvýšil se tak o 2,0 % oproti stejnému období předchozího roku. Medián hrubého měsíčního platu ve sledovaném období meziročně vzrostl o 0,7 % na 23 869 Kč.

13. a 14. mzda byla v roce 2011 nejčastěji sjednávána v Jihočeském kraji

24.01.2012

Výsledky ISPP ukazují, že v roce 2011 bylo poskytnutí 13. mzdy sjednáno ve více než 43 % kolektivních smluv a poskytnutí 14. mzdy ve více než 14 % kolektivních smluv v podnikatelské sféře.

Ve 3. čtvrtletí 2011 rostly mzdy ve mzdové i platové sféře

12.12.2011

Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá měsíční mzda ve mzdové sféře i platové sféře. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl ve mzdové sféře ve 3. čtvrtletí 2011 výše 20 594 Kč.

Odměňování zaměstnanců s invalidním důchodem v roce 2010

30.11.2011

Údaje v ISPV ukazují, že v roce 2010 tvořili poživatelé invalidního důchodu 2,5 % zaměstnanců podnikatelské sféry. Z celkového počtu 72 tis. invalidních důchodců zaměstnaných v podnikatelské sféře bylo 12 tis. (16,3 %) poživatelů invalidního důchodu třetího stupně.

V roce 2010 rostly mzdy rychleji zaměstnancům s plným pracovním úvazkem

22.11.2011

Český trh práce zaostává z hlediska podílu flexibilních úvazků na pracovních úvazcích za vyspělými zeměmi, neboť podíl flexibilních úvazků je v České republice nízký. Můžeme však předpokládat, že flexibilní úvazky budou hrát čím dál větší roli i na českém trhu práce.

Zobrazeny výsledky 71 - 80 (z 109)
 první  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  poslední